Wkrótce: tworzenie grup

7 Sierpień 2019

Dzięki tej aktualizacji możesz tworzyć grupy pojazdów i kierowców oraz je edytować.

Wyświetlanie grupy

  • Wybierz „Grupy” z menu Konfiguracja, aby zobaczyć wszystkie utworzone wcześniej grupy
  • Kolumny pokazują, ile pojazdów znajduje się w każdej grupie lub ile kierowców, a także czy dzienny raport dziennika został skonfigurowany dla grupy
  • Aby pokazać więcej szczegółów, zaznacz pole wyboru obok aukcji

Tworzenie nowej grupy

Obok paska wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu zobaczysz znak plus; kliknięcie tego powoduje utworzenie nowej, pustej grupy. Aby dodać pojazdy / kierowców do swojej grupy, wybierz je z pełnej listy pojazdów po prawej stronie. Twoja nowa grupa jest wyświetlana po lewej stronie; wystarczy ponownie kliknąć pojazd / kierowcę, aby je usunąć. Możesz również wyszukiwać pojazdy na każdej liście za pomocą paska wyszukiwania na dole.

Poniżej szczegółów grupy znajduje się dzienne ustawienie dziennika. Aby skonfigurować ten raport, wybierz zaznacz pole wyboru i wybierz czas wykonania oraz termin, a także adresy e-mail, na które ma zostać wysłany. Można ustawić te raporty tak, aby były uruchamiane w dowolnym dniu tygodnia, w tym w soboty i niedziele.

Z listy grup możesz również wyświetlić szczegóły każdej grupy (tylko do odczytu), edytować grupę lub skopiować grupę.

Aby edytować grupę pojazdów lub wszystkie pojazdy, wybierz odpowiednie grupy i kliknij przycisk edycji. Jest to obok znaku plus, który tworzy nową grupę. Twoje wybrane grupy zostaną wyświetlone. Poniżej grup znajdują się ustawienia, które możesz dla nich ustalić. Uwaga: zmiany, które tutaj wprowadzisz, spowodują ponowne zapisanie poprzednich ustawień dla tych grup.


Wersja demo

Sprawdź osobiście działanie systemu Quartix z naszym w pełni interaktywnym demo działającym w czasie rzeczywistym.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych ekspertów?

800 088 775

800 088 775

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję