Kontrola Prywatności

17 Wrzesień 2019

Kontrola prywatności firmy Quartix pozwala na ustanowienie kilku okresów nie objętych monitorowaniem dziennie, aby chronić prywatność kierowców.

Jak działa kontrola prywatności?

Podczas edycji danych prywatności dla wybranego pojazdu, istnieje możliwość wyboru pomiędzy opcją “Standard”, “Prywatność” (monitorowanie tylko w określonych godzinach pracy) oraz „Brak monitorowania”.

 • Jeśli chcesz śledzić wybrany pojazd 24 h, każdego dnia, wybierz monitorowanie “Standard”
 • Jeśli nie chcesz żadnego monitorowania dla wybranego pojazdu (np. Podczas wakacji kierowcy, który nie chce być monitorowany), wybierz “Brak monitorowania”

Jednakże, jeśli zdecydujesz się na zdefiniowanie godzin prywatności, wybierz „Prywatność – tylko określone godziny pracy”, po czym rozpocznij definiowanie godzin.

 • Jeżeli chcesz śledzić pojazd każdego dnia ale tylko w określonych godzinach, wybierz opcję “Każdy Dzień”
 • Jeżeli chcesz śledzić pojazd w innych godzinach w dzień powszedni a innych w weekend, ustaw opcje “Dzień powszedni” i “Weekend”.

Dla tych dwóch opcji, nie trzeba wybierać żadnych innych ustawień prywatności, chyba że chesz ustawić inne godziny dla określonych dni.

Jeżeli twoje godziny prywatności różnią się od powyższych ustawień, możesz wybrać jedno z poniższych:

 • Ustaw godziny oddzielnie dla każdego dnia; lub
 • Ustaw godziny dla opcji “Każdy Dzień” lub “Dzień Powszedni”/”Weekend” a potem wybierz dzień lub dni które chcesz ustawić i zdefiniuj godziny.

Na przykład, jeśli chcesz ustawić oddzielne godziny na poniedziałek, ale nie w inne dni, te pozostałe dni będą ustawione w zależności co wybierzesz dla opcji „Każdy Dzień” lub „Dzień powszedni”/”Weekend”.

Nie ma limitu ilości okresów śledzenia jakie możesz ustawić na każdy dzień. Kiedy już jakiś okres ustawisz, kliknij „Dodaj okres monitorowania” aby dodać następny dla danego dnia.

Kolumna „Czas śledzenia” pokaże sumę godzin, które zostały ustawione jako śledzenie w poszczególnym dniu. Funkcja ta weźmie pod uwagę jeśli godziny się pokrywają, pomimo tego że będą one wyłączone kiedy naciśnie się przycisk „Zaktualizuj”. Celem tej kolumny jest umożliwienie potwierdzenia, że ustawienia zdefiniowane są zgodne z zamierzeniami.

Okresy monitorowania nie mogą się pokrywać i po kliknięciu przycisku „Zaktualizuj” pokaże się wiadomość o błędzie (w kolorze czerwonym) pod miejscem, gdzie wystąpił błąd we wprowadzaniu godzin.

Kierowcy będą w stanie odróżnić tylko czy są w okresie monitorowania i kiedy ten okres się skończy. Nie będą mogli zobaczyć listy okresów monitorowania jakie zostały utworzone, jednakże wciąż będą mieli opcję zastąpienia monitorowania.

Ustawianie aplikacji prywatności

Po modyfikacji ustawień prywatności i zdefiniowaniu okresów monitorowania, każdy z prawami administratora może wybrać jedną lub obie opcje dostępne dla wybranego pojazdu:

‘Może przedłużyć okres monitorowania’

‘Może skrócić okres monitorowania’

Jeśli żadna z tych opcji nie jest wybrana, kierowca nie może zmienić godzin ustalonych przez administratora.

Aplikacja prywatności Quartix

Zgodnie z Europejskimi zaleceniami  dotyczącymi prywatności kierowców, jeśli kierowca może używać pojazdu służbowego do celów prywatnych, musi mieć możliwość wyłączenia monitorowania pojazdu poza godzinami pracy.

Aplikacja prywatności Quartix jest dostępna przez komputer stacjonarny jak i mobilnie, a kierowcy mają kilka możliwości:

 • PRZESTAŃ ŚLEDZIĆ:Opcja możliwa tylko kiedy wybrana jest opcja śledzenia, możliwe opcje:
  • Zaprzestań śledzić na godzinę
  • Zaprzestań śledzić do końca dnia (północ).

Wybór jednej z tych opcji oznacza zaprzestanie śledzenia oraz rejestrowania danych aż do końca wybranej opcji lub zmiany na “Śledź” lub “Zaplanowane śledzenie”. Tylko ilość przejechanych kilometrów będzie rejestrowana kiedy wybrana jest opcja “Przestań śledzić”.

 • ŚLEDŹ: Opcja ta jest dostępna zarówno podczas opcji „Przestań śledzić” jak i poza okresem „Zaplanowane śledzenie”. Takie same opcje śledzenia są dostępne po zakończenia jakiejkolwiek z tych opcji.  Można śledzić przez godzinę lub do końca dnia (do północy).
 • ZAPLANOWANE ŚLEDZENIE:Opcja ta wyświetli się kiedy zaplanowany okres śledzenia ma się zacząć. Opcja ta może zostać wybrana podczas „Śledź” lub „Przestań śledzić”, poza godzinami monitorowania, aby powrócić do zaplanowanych okresów.
Wersja demo

Sprawdź osobiście działanie systemu Quartix z naszym w pełni interaktywnym demo działającym w czasie rzeczywistym.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych ekspertów?

800 088 775

800 088 775

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję