Zaktualizowane: Konfiguracje pojazdów -
ostatnia data zgłoszenia

Aby uniknąć zakłóceń w danych otrzymywanych z urządzenia śledzącego Quartix, zaktualizowaliśmy nasz raport Pojazdy, aby uwzględniał ostatnią datę zgłoszenia przez urządzenie. 

Nasze urządzenia do śledzenia pojazdów wysyłają sygnały co dwie godziny, niezależnie od tego, czy pojazd jest prowadzony, czy nie. Data ostatniego zgłoszenia jest teraz wyświetlana na liście Pojazdy; daty te powinny być zawsze aktualne.

Jeśli urządzenie przestanie wysyłać raporty, data nie będzie odpowiadać bieżącemu dniu. Po upływie określonego czasu dane w raporcie będą wyświetlane na czerwono, aby ostrzec użytkownika, że urządzenie nie odpowiada.

W ustawieniach konfiguracji firmy można dostosować ten okres czasu.  Domyślnie jest to siedem dni, ale można go ustawić na wyższym lub niższym poziomie, w zależności od potrzeb.

Dzięki tej nowej funkcji można zbadać I rozwiazac  wszelkie problemy z urządzeniami i uniknąć utraty cennych danych. 

Sprawdź osobiście działanie systemu Quartix z naszym w pełni interaktywnym demo działającym w czasie rzeczywistym.

Chcesz porozmawiać z jednym z naszych ekspertów?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję